Druhé néjvyšší pohoří České republiky, patří k předním turistickým oblastem. Je cílem milovníků přírody, pěších turistů i cykloturistů. Hluboké ticho jesenických lesů, impozantní horská panoramata a zajímavé památky oceňují všicni, kteří tyto malebné hory navštíví. Můžeme zde najít typické krajiny všech českých pohoří. Hluboké smrkové lesy, rašeliniště a zvlněná krajina typické pro Šumavu. Hrubý Jeseník - mohutné pásmo hor bez předhůří podobné jako v Krkonoších. V okolí Červenohorského sedla můžeme vidět panorama typické pro Beskydy. Jeseníky jsou zvláštní a nádherný kraj, kde je možné si dokonale odpočinout od života v 21. století. Celá krajina má starosvětský ráz díky mnoha zachovalým stavbám lidové architektuty. ...

Doporučujeme navštívit

  Východiska  nahoru  Další informace:
Bílá Voda
východisko pro putování po Rychlebských horách.
Šumperk
toto město je nazýváno branou do Jeseníků.
Rýmařov
východisko do rekreačních středisek Malá Morávka, Nová Ves a Žďárský Potok.
Ramzová
lyžařské středisko mezi Hrubým Jeseníkem a Rychlebskými horami.
Ovčárna
horské sedlo mezi Praděnem a Vysokou holí. Hlavní lyžařské středisko.
Karlova Studánka
hlavní lyžařské středisko.
Jeseník
lázeňské město obklopené Hrubým Jeseníkem a Rychlebskými horami.
Bruntál
leží na jihovýchodě Jeseníků.
Branná
jedna z bran do Jeseníků.
  Hory výletní místa  nahoru  Další informace:
Žulovská pahorkatina
atraktivní díky geologické rozmanitosti. V sousedství se nachází krasové jeskyně, zatopené žulové lomy.
Rychlebské hory
nejvyšší hora: Špičák (957m), krásný zapomenutý kraj.
Kralický Sněžník (1423m)
pramení zde řeka Morava.
Nizký Jeseník
nejznámější hory: Uhlířský vrch (672m), Venušina sopka (655m), Velký Roudný (780m) - vyhaslé sopky.
Břidličná hora (1358m)
součást hlavního hřebene Hrubého Jeseníku.
Vysoká hole (1464)
součást hlavního hřebene Hrubého Jeseníku. Na svahu Vysoké hole leží jedno z nejzajímavějších míst Jeseníků, Velká kotlina.
Praděd (1491m)
součást hlavního hřebene Hrubého Jeseníku. Nejvyšší hora Jeseníků.
Červenohorské sedlo (1013m)
součást hlavního hřebene Hrubého Jeseníku.
Keprník (1432m)
součást hlavního hřebene Hrubého Jeseníku.
Ramzovské sedlo (759m)
součást hlavního hřebene Hrubého Jeseníku.
Šerák (1351m)
součást hlavního hřebene Hrubého Jeseníku.
  Hrady a zámky  nahoru  Další informace:
Zámek Janovice
renesanční zámek Janovice se nachází v Janovicích, nedaleko Rýmařova. V současnosti není veřejně přístupný. vede kolem něj významná turistická trasa, která vystupuje na hlavní hřeben Hrubého Jeseníku až k Jelení studánce, dále se dá pokračovat po hře
Hrad Sovinec
nejrozsáhlejším hradním komplexem v okrese Bruntál, na skalnatém výběžku v horském údolí Nízkého Jeseníku. Hrad založili těsně před rokem 1333 příslušnící rodu, který se od roku 1348 nazýval po hradu "páni ze Sovince". Za husitských válek se Sovinec
Hrad Rychleby
zřícenina hradu leží 4 km jihozápadně od Javorníka na nepřístupném skalnatém výběžku Přilbového vrchu, spadajícího prudce do údolí Račího potoka.
Zámek Slezské Rudoltice
původní tvrz ve Slezských Rudolticích postavili na přelomu 15. a 16. století Supové z Fulštejna.
Zámek Bludov
Jde o jednoduchou pozdně renesanční jednopatrovou stavbu s půdorysem ve tvaru písmene U, obrácenou do nádvoří arkádou v úrovni prvního patra. Čelní fronta zámku je po obou stranách ukončena válcovými věžičkami, které z ní vybíhají. Zámek je ze tří st
Hradu Rabštejn
zřícenina - z vlastního hradu se zachovaly jen nepatrné zbytky zdí, jimiž se procházelo do hradního dvora.
Hrad Kolštejn - Branná
prohlídka zámku a hradu zahrnuje renesanční zámecké budovy dolního a středního hradu (rozsáhlé prostory s původní štukovou výzdobou a fragmenty nástěnných maleb) a zříceninu gotického horního hradu s nádhernými výhledy do okolí. Jsou zde pořádány výs
Zámek Jánský Vrch - Javorník
historie zámku Jánský Vrch, jediného zpřístupněného památkového objektu jesenického okresu, započala snad již v 2. polovině 13.století, kdy byl postaven na strategicky výhodném místě nad javornickým sídlištěm hrad.
Zámek Bruntál
je nejvýznamnější kulturní památkou celého regionu. Jeho dnešní podoba je výslednicí pět století probíhajícího historického a stavebního vývoje. Nejhodnotnější interiéry zámku jsou zpřístupněny veřejnosti. Pozoruhodná je zámecká galerie s díly italsk
Velké Losiny
kolem zámku vznikla francouzská zahrada, která byla roku 1802 přeměněna na anglický park. K nejzajímavějším místnostem zámku patří Rytířský sál s renesančním kasetovým stropem a se stěnami pokrytými koženými tapetami s vytlačovaným vzorem.
  Zajímavosti  nahoru  Další informace:
Jeskyně Na Pomezí
leží v sedle Rychlebských hor na cestě z Jeseníku do Javorníku. Objeveny v r.1937 při těžbě vápence. Délka chodeb je 630m, zpřístupněny jsou dvě třetiny z celého jeskynního systému.
Jeskyně Na Špičáku
u nás néjznámější jeskynní systém. Cestou z Jeseníku na hraniční přechod Mikulovice. Zpřístupněno je 250m chodeb.
Rašeliniště Skřítek
rozkládá se na ploše 166 ha. Bezodtoká kotlina, napájená prameny na úpatí Břidličné hory (1358m), skrývá rašeliniště s jezírky a vzácné rostliny.
Vodopády Bílé Opavy
jsou jedním z néjkrásnějších a také néjnavštěvovanějších míst v Jeseníkách. Naučná stezka vede hlubokou roklí souběžně s tokem řeky. Na Bílou Opavu se vychází převážně z Karlovy Studánky.
Venušiny misky
patří mezi turisticky aktivní památky. Leží na vrcholu Smolného vrchu {404m), v samém centru Žulovské pahorkatiny. Jsou žulové skalní útvary oblých tvarů, je zde upravena vyhlídková plošina.
Naučná stezka Velká kotlina
je bezesporu nejpoutavější stezkou turistů v CHKO Jeseníky. Začíná v Karlově a vede podél toku řeky Moravice přes přírodní rezervaci Velká kotlina nad Temnou, kde končí popis trasy sedmou tabulí. Stezka je totožná s turisticky značenou cestou.
Petrovy kameny
jsou vrcholová skalní hradba (1438 m) na hlavním hřbetu Hrubého Jeseníku, 1,5 km jižně od Pradědu na rozsoše Vysoké hole. Skály jsou tvořeny málo odolnou rulou. Na Petrových kamenech byla vyhlášena přírodní rezervace, která byla začleněna do Státní p
Dlouhé Stráně
největší přečerpávací vodní elektrárna v ČR. Přístupová cesta k elektrárně vede z Loučné nad Desnou.
Kamenné okno
v keprnické části Hrubého Jeseníku. Na jeho západním svahu se nachází turistická chata Vřesová studánka. Z vrcholu hory je báječný výhled na hřebeny Jeseníků a na Jesenicko.
Větrná elektrárna - Mravenečník
nachází se v lokalitě Mravenečníku (1343m). nedaleko elektrárny se nachází Tetřeví chata, okolí farmy poskytuje nádherný otevřený výhled na Praděd.
Rešovské vodopády
nacházejí se na říčce Huntavě v Nízkém Jeseníku, 8 km od Rýmařova. Nejsnadnější přístup k vodopádům na Huntavě je z vesnice Rešov, vzdálené 1 km. Pod vodopády kdysi pracoval vodní mlýn.
Rejvíz
leží 7,5 km jihozápadně od Zlatých Hor, v romantické krajině uprostřed lesů a je nejvýše položenou obcí ve Slezsku. Jedná se o malebnou osadu s částečně zachovalou německu lidovou architekturou. V okolí se nachází řada turistických zajímavostí např.
Jelení studánka
leží na hřebenu Vysoké hole ve výšce 1311 metrů. Vyvěrá zde pramen Stříbrného potoka, což je jedna ze zdrojnic Podolského potoka, který se u Velké Štáhle vlévá do Moravice. U studánky je postavený zastřešený kamenný útulek pro turisty a lyžaře za nep
  Muzea  nahoru  Další informace:
Muzeum v Bohušově
geologická sbírka, bludné balvany, historické předměty, mapa Horního Slezska.
Muzeum v Bruntále
interiéry zámku v Bruntále - Mlýnský náhon - Příroda Bruntálska.
Muzeum v Zábřehu
představuje zajímavosti i unikáty dokumentující historii města a způsob života jeho obyvatel v minulých stoletích.
Muzeum Vincenze Priessnitze v Lázních Jeseníku
Vincenz Priessnitz a lázně Gräfenberk
Muzeum papíru
jediné takto specializované muzeum u nás se nachází se v historickém objektu papírny ze 16. století.
Vlastivědné muzeum Jesenicka
historický obraz Jesenicka od pravěku do 19. století - Dějiny kamenictví a vápenictví na Jesenicku - Jesenické lázeňství - Geologie a mineralogie Jesenicka - Fauna Jeseníků.
Muzeum tvarůžků
historické exponáty používané při výrobě Pravých olomouckých tvarůžků.
Muzeum Staré Město
přírodní prostředí Staroměstska, pohledy do minulosti, kultura a tradice.
Muzeum Mohelnice
stálá expozice muzea je věnována pravěku a časně středověkému osídlení Mohelnicka a historickému vývoji města ve středověku.
Muzeum Karlovice
expozice Lesnická pěstební a těžební technika - Zemědělské stroje a přístroje - Funerální plastika.
Muzeum Kapličkový vrch
příroda Jeseníků.
Městské muzeum - Javorník
historie města - Slavné osobnosti Javornicka - Expozice malovaných obrázků na skle - Hudební skladatel Karel Ditters z Dittersdorfu - Stálá expozice minerálů.
Městské - hornické muzeum Zlaté Hory
středověké a současné hornictví - Region Zlatohorska na fotografiích a pohlednicích - Etnografie - Štola středověká i současná - Čarodějnické procesy a mučírna.
MiniMuzeum obce Andělská Hora
historie města Andělská Hora od jeho založení po dnešek.
Lovecko-lesnické v Úsově
trofeje africké zvěře a preparáty středoevropské fauny, ukázky lesnických staveb a nástrojů z počátku 20. století.
Městské muzeum Rýmařov
pravěk Jesenicka, Předměstská osada, Středověký Rýmařov, Renesanční hrnčíři, Rýmařovský barok, Tereziánské a Josefinské období, Století páry, Textilnictví Rýmařovska a Dolování na Rýmařovsku.

-------------- Možnosti ubytování v oblasti --------------


Chalupy  
ZvětšitChaloupka pod Lípou Detaily ve stéjném okně    detailyDetaily v novém okně, pouze jedno, pro všechny objekty
Stručný popis: Pronájem chalupy v chráněné krajinné oblasti Jeseníků, 700 m n.m., v klidném místě - v horském...
Kontakt: telefon: +420 554 752 176, mobil: +420 723 589 417, internet:www.sweb.cz/chpl, e-mail: e-mail-klikni
Cena: 9 400,- mimo sezonu 13 800,- zima 12 800,- léto 22 000,- Silvestr

Chalupy  
ZvětšitElenka Detaily ve stéjném okně    detailyDetaily v novém okně, pouze jedno, pro všechny objekty
Stručný popis: Komfortní chalupa s kapacitou 18 osob v 6 ložnicích...
Kontakt: telefon: 584 439 123, mobil: 777 592 000, internet:sweb.cz/holiday/, e-mail: e-mail-klikni
Cena: 9.200,-/1 apartmá pro 9 osob- léto, pouze So-So, cena týden/objekt    9.500,-/ 1 apartmá pro 9 osob- zima, pouze So-So cena týden/objekt   

Chalupy  
ZvětšitChata AJA Detaily ve stéjném okně    detailyDetaily v novém okně, pouze jedno, pro všechny objekty
Stručný popis: Pronájem vybavené zděné chalupy s krbem, bazénem,5 ložnic pro 12 osob, myčka,eletr. sporák, mikrovl. trouba,lednička s mražákem...
Kontakt: telefon: 724471809, mobil: 603382607, internet:www.sweb.cz/moravikova, e-mail: e-mail-klikni
Cena: Cena, dle sezony od 150,-+ energie- 12 osob + 2 přistýlky   
Cena na víkend: Cena dohodou od 150,-- 12 osob + 2 přistýlky   

Chaty  
ZvětšitChata Vlčák Detaily ve stéjném okně    detailyDetaily v novém okně, pouze jedno, pro všechny objekty
Stručný popis: Romantická chata s bazénem na hezkém,klidném,prosluněném místě u lesa,se zahradou a velkou krytou terasou vhodná pro rodinné dovolené,romantické víkendy a spol.akce po celý rok.Objekt je plně vybaven pro až 13 osob.
Kontakt: telefon:, mobil: 605750652, internet:www.vlcak.unas.cz, e-mail: e-mail-klikni
Cena: od 200,-Kč/os/noc
Cena na víkend: Dle dohody

Další chaty a chalupy v oblasti...